Ấn phẩm

Ấn phẩm Sản xuất có trách nhiệm – Những bài học kinh nghiệm được xuất bản bởi UNEP-DTIE nhằm phổ biến kết quả của việc thực hiện dự án Sản xuất có trách nhiệm. Ấn phẩm này chỉ được xuất bản dưới định dạng sách điện tử và có thể được tải về khi bạn click tại đây.

Chú ý: Ngôn ngữ của ấn phẩm là tiếng Anh.

This post is also available in: English